DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >

Trung tâm Thông tin khoa học

Nội quy Trung tâm

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên đang công tác và học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đều được sử dụng các dịch vụ của Trung tâm.

Điều 2. Bạn đọc đến Trung tâm phải xuất trình thẻ khi mượn và đọc tài liệu.

Điều 3. Bạn đọc không thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền có nhu cầu sử dụng dịch vụ Trung tâm, phải có giấy giới thiệu của cơ quan kèm theo chứng minh thư nhân dân và phải trả phí dịch vụ theo quy định hiện hành của Trung tâm.

Điều 4. Bạn đọc thực hiện nếp sống văn minh: - Trang phục nghiêm túc, giữ gìn vệ sinh, trật tự và tuyệt đối không hút thuốc, không sử dụng các vật dễ cháy nổ trong khu vực Trung tâm; - Không sử dụng điện thoại, không đội mũ, nón trong phòng; - Đồ dùng cá nhân phải để đúng nơi quy định.

Điều 5. Thời gian mở cửa và phục vụ: Sáng từ 7h30 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h; Đối với phòng đọc và phòng mượn tự chọn phục vụ đến 21h hàng ngày (trừ ngày thứ bảy phục vụ đến 17h, Chủ nhật nghỉ).

PHẦN II: QUY ĐỊNH TẠI CÁC PHÒNG

1. Phòng đọc Báo, tạp chí

Điều 6: Phục vụ đọc tại chỗ các loại báo, tạp chí trung ương và địa phương.

Điều 7: Bạn đọc tự chọn tài liệu trên giá. Đọc xong để tài liệu đúng nơi quy định.

2. Phòng đọc Mở

Điều 8: Phục vụ đọc tại chỗ các loại sách, luận án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp và đề tài khoa học.

Điều 9: Bạn đọc tự chọn tài liệu trên giá. Mỗi lần đọc không quá 03 cuốn. Đọc xong để tài liệu đúng nơi quy định (Nơi để sách sau khi đọc).

3. Phòng đọc ngoại văn (Reading room)

Điều 10: Phục vụ đọc tại chỗ các loại báo, tạp chí, sách, luận án ngoại văn.

Điều 11: Bạn đọc tự chọn tài liệu trên giá. Mỗi lần đọc không quá 03 cuốn. Đọc xong để tài liệu đúng nơi quy định (Nơi để sách sau khi đọc).

4. Phòng mượn sách kinh điển và giáo trình

Điều 12: Phục vụ mượn sách theo tập thể lớp. Cán bộ lớp chịu trách nhiệm mượn, trả sách và nhận phiếu kế hoạch mượn tại thư viện. Cán bộ thư viện căn cứ vào kế hoạch mượn sách của từng bộ môn và số lượng sách hiện có trong kho để phục vụ.

Điều 13: Sinh viên kiểm tra tình trạng của sách: tên, tập, số lượng,… trước khi nhận sách.

5. Phòng mượn tự chọn

Điều 14: Phục vụ bạn đọc đến mượn tài liệu về nhà.

Điều 15: Số lượng mượn tài liệu:

- Đối với cán bộ: 05 cuốn sách

- Đối với học viên, sinh viên: Tài liệu tham khảo: 03 cuốn; Giáo trình: 05 cuốn.

Điều 16: Thời gian mượn: Tài liệu tham khảo: 15 ngày, Giáo trình: 1 học kỳ. Hết thời gian mượn, nếu muốn mượn tiếp, phải đến thư viện xin gia hạn. Mỗi tài liệu chỉ được gia hạn 01 lần là 15 ngày.

6. Phòng Giới thiệu sách

Điều 17: Giới thiệu giáo trình, sách tham khảo của cán bộ, giảng viên trong Học viện và một số nhà xuất bản.

Điều 18: Bạn đọc tự chọn tài liệu trên giá. Không được phép di chuyển sách sang vị trí khác.

III - QUY ĐỊNH VỀ BẢO QUẢN TÀI LIỆU, TÀI SẢN, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 19: Không tráo đổi, cắt xén, ghi chép, làm rách nát, hư hỏng tài liệu; không tự ý sao chụp tài liệu. Có nghĩa vụ cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi Trung tâm khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.

Điều 20: Nghiêm cấm mọi hành vi gây thiệt hại đến tài sản, thiết bị và cơ sở vật chất của Trung tâm.

Điều 21: Khi người học ra trường, thôi học, ngừng học và cán bộ nghỉ hoặc chuyển công tác phải trả hết tài liệu đã mượn, thanh toán hết các khoản phạt, bồi thường (nếu có).

Điều 22. Nếu bạn đọc vi phạm các quy định trong Nội quy này, tùy theo tính chất, mức độ sẽ phải chịu xử lý theo các hình thức sau: Nhắc nhở, cảnh cáo; Đình chỉ quyền sử dụng thư viện; Bồi thường thiệt hại; Lập biên bản báo cáo hội đồng kỷ luật của Học viện.

Điều 23. Khen thưởng bạn đọc có số lần mượn tài liệu hoặc số lần đến sử dụng thư viện nhiều nhất trong mỗi năm học và ưu tiên phục vụ bạn đọc thực hiện tốt Nội quy của Trung tâm.

Điều 24. Trung tâm sẵn sàng tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc tại các địa chỉ sau:

• Hòm thư góp ý đặt tại các khu vực phục vụ bạn đọc

• Trao đổi qua Email: thuvienhvbctt@gmail.com

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com