TRỢ GIÚP THƯ VIỆN SỐ

Nội dung:

Đóng cửa sổ
Giới thiệu chung
Trình duyệt Internet Explorer
Trình duyệt Mozilla Firefox
Trình duyệt Google Chrome hoặc Cốc cốc
 
Giới thiệu Lên trên

Thư viện số DSpace sắp xếp và lưu trữ các tài liệu điện tử. Tại đây bạn có thể tìm thấy các sách, giáo trình, bài báo, tài liệu hội thảo và các luận văn, luận án... Nội dung của phần mềm DSpace sẽ thay đổi hàng ngày vì các đơn vị và bộ sưu tập mới sẽ được bổ sung liên tục vào phần mềm này.

Thư viện số sử dụng phần mềm Adobe Flash Player để đọc tài liệu trực tuyến. Nếu như khi đọc tài liệu, trình duyệt báo lỗi “Your browser is not compatible with FlexPaper. Upgrade to a newer browser or download Adobe Flash Player 10 or higher” thì vui lòng theo hướng dẫn sau

Search Box

 


Trình duyệt Internet Explorer Lên trên

Đối với Trình duyệt Internet Explorer, Tải và cài đặt phần mềm Adobe Flash Player tại địa chỉ: https://fpdownload.macromedia.com/pub/flashplayer/updaters/32/flashplayer_32_ax_debug.exe


Trình duyệt Mozilla Firefox Lên trên

Đối với Trình duyệt Mozilla Firefox, Tải và cài đặt phần mềm Adobe Flash Player tại địa chỉ: https://fpdownload.macromedia.com/pub/flashplayer/updaters/32/flashplayer_32_plugin_debug.exe


Trình duyệt Google Chrome hoặc Cốc cốc Lên trên

Đối với Trình duyệt Google Chrome hoặc Cốc cốc, làm theo hướng dẫn sau:

1. Tại trang xem tài liệu trực tuyến, thao tác như hình sau:

Search Box

2. Một cửa sổ mở ra, Tìm xem mục Flash và chọn lựa chọn “Allow”

Search Box

3. Sau khi lựa chọn xong, ta quay lại cửa sổ trang xem tài liệu và truy cập lại.