Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9993
Title: Quản lý thông điệp về bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên báo in hiện nay
Authors: Nguyễn, Ngọc Sơn
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Quản lí thông tin;Bảo vệ tài nguyên khoáng sản;Báo in
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa lý luận và kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý thông điệp truyền thông bảo vệ TNKS ở các tờ báo thuộc diện khảo sát, luận văn đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường quản lý thông điệp về bảo vệ TNKS trên báo in trong thời gian tới.
Description: 128tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9993
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_QLBCTT_nguyen ngoc son.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.