Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9980
Title: Quản lý dữ liệu trong sáng tạo tác phẩm báo chí tại tòa soạn báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay
Authors: Cấn, Mạnh Cường
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Quản lí dữ liệu;Tác phẩm báo chí;Báo mạng điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ lý luận, khảo sát thực trạng quản lý dữ liệu trong sáng tạo tác phẩm trên báo mạng điện tử (khảo sát báo điện tử Dangcongsan.vn, VnExpress.vn, Dantri.com.vn), tác giả luận văn đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường quản lý dữ liệu trong sáng tạo tác phẩm báo chí ở báo mạng điện tử trong thời gian tới.
Description: 140tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9980
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_QLBCTT_can manh cuong.pdf2.27 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.