Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9974
Title: Quan hệ lợi ích kinh tế trong thu hồi đất trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội hiện nay
Authors: Bùi, Minh Tuệ
Advisor: Vũ, Đức Oai
Keywords: Quan hệ lợi ích;Kinh tế;Thu hồi đất;Hà Nội
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ lý luận và thực tiễn về quan hệ lợi ích kinh tế trong thu hồi đất, giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích kinh tế giữa các chủ thể trong quá trình thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội trong những năm tiếp theo.
Description: 109tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9974
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_KTCT_bui minh tue.pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.