Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9962
Title: Giáo trình quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch
Other Titles: Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng các trường văn hóa - nghệ thuật
Authors: Lê, Hồng Lý
Keywords: Quản lí;Di sản văn hóa;Phát triển;Du lịch;Giáo trình
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về một số vấn đề liên quan đến văn hóa, di sản văn hóa, du lịch, du lịch văn hóa và những sản phẩm du lịch văn hóa - những quan điểm về quản lí và khai thác những di sản văn hóa ấy cho phát triển du lịch sử nước ta.
Description: 150tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9962
Appears in Collections:Giáo trình
Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
169.pdf5.58 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.