Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9958
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMill, John Stuart-
dc.contributor.otherNguyễn, Văn Trọng-
dc.contributor.otherBùi, Văn Nam Sơn-
dc.date.accessioned2023-02-16T03:27:55Z-
dc.date.available2023-02-16T03:27:55Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9958-
dc.description577tr.vi
dc.description.abstractKhảo cứu mang tính nền tảng đối với các thiết chế chính trị-xã hội ở các nước Anh và Hoa Kỳ thế kỷ XIX; những trí thức khả tín để hiểu được cơ sở của nền dân chủ phương Tây.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTri thứcvi
dc.relation.ispartofMuavi
dc.subjectThể chế chính trịvi
dc.subjectDân chủ đại diệnvi
dc.subjectPhương Tâyvi
dc.titleChính thể đại diệnvi
dc.title.alternativeRepresentative governmentvi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Lý thuyết chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
237.pdf12.08 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.