Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9957
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Đăng Dung-
dc.contributor.authorLê, Thị Thanh Lai-
dc.date.accessioned2023-02-16T03:23:26Z-
dc.date.available2023-02-16T03:23:26Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.isbn9786043003741-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9957-
dc.description515tr.vi
dc.description.abstractTrình bày lịch sử các học thuyết chính trị của các nước thời cổ đại: Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, La Mã; Tây Âu trung cổ; các nước thời cận đại: Anh, Pháp, Đức, Mỹ; tư tưởng chính trị Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộivi
dc.relation.ispartofMuavi
dc.subjectHọc thuyết chính trịvi
dc.subjectLịch sửvi
dc.titleLịch sử các học thuyết chính trịvi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
236.pdf17.6 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.