Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9953
Title: Chiến tranh tiền tệ: Ai thực sự là người giàu nhất thế giới?
Authors: Song, Hong Bing
Keywords: Tài chính;Lịch sử;Thế giới
Issue Date: 2017
Publisher: Thông tin và Truyền thông
Abstract: Nội dung đề cập đến sự tranh đấu quyết liệt giữa các ông trùm tài chính với các thể chế tài chính kinh tế của nhiều quốc gia. Qua đó làm rõ bản chất tiền tệ, âm mưu các nhà tài phiệt thế giới, xu hướng phát triển của nền kinh tế toàn cầu để xây dựng những kế hoạch đầu tư hiệu quả.
Description: 521tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9953
ISBN: 978-604-80-2476-5
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
232.pdf46.45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.