Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9945
Title: 21 bài học cho thế kỷ 21
Authors: Harari, Yuval Noah
Keywords: Lịch sử thế giới;Bài học;Thế kỉ 21
Issue Date: 2022
Publisher: Thế giới
Abstract: Phân tích 21 vấn đề được coi là những "thách thức vĩ đại nhất" ngày nay của xã hội loài người: triển vọng và hiểm hoạ công nghệ; dân chủ tự do, chủ nghĩa dân tộc, tôn giáo, nhập cư, chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh, công lý, khoa học viễn tưởng, giáo dục, thiền...
Description: 435tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9945
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
224.pdf10.81 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.