Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9936
Title: Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể
Other Titles: The definitive book of body language
Keywords: Ngôn ngữ;Giao tiếp;Sách;Cơ thể
Issue Date: 2021
Publisher: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Cung cấp kiến thức về ngôn ngữ cơ thể. Hướng dẫn cách tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác. Cách nhận biết người khác đang nói dối. Cách khiến người khác hợp với mình. Cách tham gia phỏng vấn và thương lượng hiệu quả...
Description: 455tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9936
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
215.pdf129.95 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.