Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9934
Title: 100 ý tưởng viết quảng cáo tuyệt hay (Từ những công ty hàng đầu trên khắp thế giới)
Authors: Maslen, Andy
Keywords: Quảng cáo;Ý tưởng quảng cáo
Issue Date: 2011
Publisher: Nxb.Trẻ
Abstract: Cuốn sách bồi dưỡng cho cho trí tưởng tượng của bạn với những ý tưởng mà bạn có thể thử nghiệm ngay trên các văn bản của mình để hoàn thiện nó và giúp bạn bán được nhiều hơn.
Description: 321tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9934
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
213.pdf4.62 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.