Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9931
Title: Cẩm nang hướng dẫn toàn diện các công thức và hệ số kinh doanh
Authors: M.Bragg, Steven
Keywords: Cẩm nang;Công thức;Hệ số;Kinh doanh
Issue Date: 2011
Publisher: NXB.Tổng hợp TP.HCM
Abstract: Cuốn sách này trình bày các thước đo hiệu suất cho bộ phận kế toán, kỹ thuật, hậu cần, sản xuất và bộ kinh doanh. Cuốn sách còn trình bày các thước đo liên quan đến việc sử dụng tài sản, hiệu quả hoạt động, các dòng tiền mặt, tính thanh khoản, cấu trúc vốn, lợi nhuận trên vốn đầu tư, và tình hình thị trường. Các hạng kể trên là mỗi quan tâm hàng đầu của bộ phận tài chính - kế toán cũng như các nhà đầu tư và các tổ chức cấp tín dụng cho công ty.
Description: 489tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9931
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
210.PDF54.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.