Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9884
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Tài-
dc.date.accessioned2023-02-09T04:15:28Z-
dc.date.available2023-02-09T04:15:28Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9884-
dc.description296tr.vi
dc.description.abstractNội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1: Đại cương về tài chính và tiền tệ; Chương 2: Tổng quan về hệ thống tài chính; Chương 3: Ngân sách nhà nước; Chương 4: Tài chính doanh nghiệp; Chương 5: Thị trường tài chính; Chương 6: Các tổ chức tài chính trung gian; Chương 7: Một số vấn đề cơ bản về lãi suất; Chương 8: Ngân hàng thương mại; Chương 9: Quá trình cung ứng tiền tệ; Chương 10: Ngân hàng Trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia; Chương 11: Tài chính quốc tế; Chương 12: Lạm phát tiền tệ.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Kinh tế quốc dânvi
dc.relation.ispartofMuavi
dc.subjectGiáo trìnhvi
dc.subjectLí thuyếtvi
dc.subjectTài chínhvi
dc.subjectTiền tệvi
dc.titleGiáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệvi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
161.pdf18.36 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.