Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9863
Title: Giáo trình phương pháp nghiên cứu và biên soạn lịch sử địa phương
Other Titles: Dùng cho các trường Đại học Sư phạm
Authors: Nguyễn, Cảnh Minh
Keywords: Phương pháp nghiên cứu;Địa phương;Giáo trình;Lịch sử;Việt Nam;Biên soạn
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Sư phạm
Abstract: Khái luận về lịch sử địa phương. Phương pháp nghiên cứu và biên soạn lịch sử địa phương. Biên soạn và giảng dạy lịch sử địa phương ở trường trung học phổ thông. Hướng dẫn thực hành nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương.
Description: 171tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9863
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031.pdf5.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.