Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9789
Title: Quản lý khủng hoảng
Other Titles: Crisis Management; Cẩm nang kinh doanh Harvard
Keywords: Cẩm nang;Kinh doanh;Khủng hoảng
Issue Date: 2016
Publisher: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Nội dung cuốn sách giải thích những vấn đề thiết yếu của việc quản lý khủng hoảng và hướng dẫn bạn những giải pháp thực tiễn để khống chế và làm chủ những khủng hoảng gây thiệt hại ngoài kế hoạch và không dự báo trước. Nội dung cuốn sách giúp bạn đọc nhận diện những mối nguy hiểm tiềm năng; Phòng tránh những nguy cơ; Lập kế hoạch giải quyết sự cố bất ngờ; Nhận diện khủng hoảng; Ngăn chặn khủng hoảng; Giải quyết khủng hoảng; Kiểm soát các phương tiện truyền thông; Học hỏi kinh nghiệm từ khủng hoảng.
Description: 173tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9789
ISBN: 9786045856390
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
009.pdf4.48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.