Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9788
Title: Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp
Other Titles: Managing Change and Transition; Cẩm nang kinh doanh Harvard
Keywords: Cẩm nang;Kinh doanh;Quản lí
Issue Date: 2016
Publisher: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Cuốn sách tổng hợp những thông tin cần thiết về việc quản lý thay đổi trong các tổ chức. Từ những tình huống kinh doanh và bí quyết thực tế, bạn sẽ biết cách giải quyết những biến động do thay đổi gây ra, cách thực hiện thành công quá trình thay đổi và giảm thiểu những thiệt hại có thể xảy ra, cách động viên, khuyến khích mọi người vượt qua giai đoạn thay đổi...
Description: 153tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9788
ISBN: 9786045831397
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
008.pdf3.92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.