Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9775
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDương, Xuân Sơn-
dc.date.accessioned2023-01-09T01:50:41Z-
dc.date.available2023-01-09T01:50:41Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.isbn9786048018849-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9775-
dc.description345tr.vi
dc.description.abstractCuốn sách cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản, có hệ thống về khái niệm, đặc trưng, đặc điểm của truyền thông và truyền thông đại chúng hiện đại. Ngoài ra, nội dung cuốn sách cung trình bày lịch sử ra đời và phát triển, những ưu điểm và hạn chế, nguyên tắc và phương pháp sáng tạo, xu hướng phát triển riêng của từng loại hình nhằm phát huy tốt vai trò, sức mạnh của các loại hình báo chí truyền thông trong công cuộc xây dựn và phát triển đất nước.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherThông tin truyền thôngvi
dc.relation.ispartofMuavi
dc.subjectBáo chívi
dc.subjectTruyền thôngvi
dc.subjectSách chuyên khảovi
dc.titleCác loại hình báo chí truyền thôngvi
dc.title.alternativeSách chuyên khảo - Tái bản lần thứ nhấtvi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006.pdf9.69 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.