Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9771
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Tuấn-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Loan Anh-
dc.date.accessioned2023-01-06T04:05:05Z-
dc.date.available2023-01-06T04:05:05Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9771-
dc.description333tr.vi
dc.description.abstractNội dung cuốn sách gồm 5 chương: Chương 1: Khái luận về văn hóa đại chúng ở Việt Nam hiện nay; Chương 2: Văn hóa dân gian và văn hóa hàn lâm với văn hóa đại chúng trong nền văn hóa Việt Nam; Chương 3: Văn hóa đại chúng trong điều kiện xã hội - văn hóa Việt Nam hiện nay; Chương 4: Về một vài phương diện của văn hóa đại chúng tại một số nước và tham chiếu cho Việt Nam; Chương 5: Xu hướng và định hướng phát triển văn hóa đại chúng trong nền văn hóa Việt Nam hiện nay.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherVăn hóa Thông tin và Viện Văn hóavi
dc.relation.ispartofMuavi
dc.subjectVăn hóa đại chúngvi
dc.subjectVăn hóa Việt Namvi
dc.titleVăn hóa đại chúng với văn hóa Việt Nam hiện nayvi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
001.pdf8.22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.