Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9745
Title: Giáo trình Tiếng Việt (ngữ âm và phong cách học): Dành cho học viên ngành Ngữ văn hệ đào tạo Tại chức và Từ xa
Authors: Đặng, Thị Lanh
Nguyễn, Thái Hòa
Keywords: Tiếng Việt;Giáo trình;Ngữ âm
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Sư phạm
Abstract: Nghiên cứu ngữ âm học tiếng Việt như âm tiết, cấu tạo âm tiết, cấu trúc, đặc điểm... và phong cách học tiếng Việt
Description: 143tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9745
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tieng Viet ( Ngu am va phong cach hoc).pdf4.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.