Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9689
Title: Giáo trình kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng
Other Titles: Tái bản lần thứ hai
Authors: Đoàn, Thị Tố Uyên
Keywords: Kĩ năng soạn thảo;Văn bản hành chính
Issue Date: 2019
Publisher: Tư pháp
Abstract: Cuốn sách biên soạn dựa trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, cơ sở khoa học, thực tiễn về soạn thảo văn bản hành chính thông dụng, đồng thời có sự tham khảo một số sách hướng dẫn soạn thảo của các tác giả. Cuốn sách trang bị cho người học kiến thức về văn bản hành chính thông dụng và kĩ năng xây dựng một số văn bản hành chính như khái niệm, vai trò, yêu cầu; quy trình ban hành; cách thức soạn thảo hình thức, nội dung biên bản...
Description: 249tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9689
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80. Giao trinh ky nang soan thao van ban hanh chinh.pdf8.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.