Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9679
Title: Toàn cầu hóa, chuyển đổi và phát triển tiếp cận đa chiều
Keywords: Toàn cầu hóa;Chuyển đổi;Phát triển;Tiếp cận đa chiều
Issue Date: 2005
Publisher: Thế giới
Abstract: Cuốn sách mang đến một cách nhìn đa chiều về toàn cầu hóa và những vấn đề đặt ra cho quá trình chuyển đổi và phát triển. Cuốn sách là tuyển chọn các bài nghiên cứu và một số chương sách có nội dung khoa học xúc tích của các học giả nổi tiếng về chủ đề trên.
Description: 944tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9679
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
89. Toan cau hoa chuyen doi va phat trien.pdf23.48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.