Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9655
Title: Giáo trình luật hành chính và tài phán hành chính Việt Nam
Authors: Phạm, Hồng Thái
Đinh, Văn Mậu
Keywords: Luật hành chính;Tài phán hành chính;Việt Nam;Giáo trình
Issue Date: 2004
Publisher: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Khái quát chung về luật hành chính Việt Nam. Chủ thể của các luật hành chính Việt Nam. Cưỡng chế hành chính và trách nhiệm hành chính, kiểm soát đối với hoạt động hành chính nhà nước, tài phán hành chính nhà nước Việt Nam
Description: In lần thứ 2.- 384tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9655
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36. Giao trinh luat hanh chinh va tai phan (2004).pdf14.66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.