Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9653
Title: Giáo trình luật hành chính và tài phán hành chính Việt Nam (Đào tạo đại học Hành chính)
Authors: Phạm, Hồng Thái
Đinh, Văn Mậu
Keywords: Luật hành chính;Tài phán hành chính;Việt Nam;Giáo trình
Issue Date: 2008
Publisher: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật
Abstract: Giáo trình Luật hành chính gồm khái quát chung; chủ thể của Luật hành chính Việt Nam; cưỡng chế hành chính và trách nhiệm hành chính; kiểm soát đối với hoạt động hành chính nhà nước; vấn đề tài phán hành chính
Description: 383tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9653
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35. Giao trinh luat hanh chinh va tai phan.pdf6.86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.