Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9637
Title: Kỹ năng giao tiếp trong hành chính
Authors: Mai, Hữu Khuê
Đinh, Văn Tiến
Chu, Xuân Khanh
Keywords: Kĩ năng giao tiếp;Hành chính
Issue Date: 1997
Publisher: Lao động
Abstract: Cuốn sách nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu giao tiếp có hiệu quả của người quản lý. Nội dung cuốn sách gồm 7 chương: Chương 1: Hoạt động giao tiếp; Chương 2: Những nguyên tắc giao tiếp; Chương 3: Môi trường tổ chức của quá trình giao tiếp; Chương 3: Môi trường tổ chức của quá trình giao tiếp; Chương 4: Người giao tiếp cà cử tọa; Chương 5: Kiến trúc thông điệp; Chương 6: Những kỹ năng trong giao tiếp; Chương 7: Tự đánh giá những kỹ năng giao tiếp.
Description: 196tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9637
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67. Ky nang giao tiep trong hanh chinh.pdf4.14 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.