Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9610
Title: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Giáo trình cho học viên cao học và nghiên cứu sinh)
Authors: Phạm, Viết Vượng
Keywords: Nghiên cứu khoa học;Phương pháp luận
Issue Date: 1997
Publisher: Hà Nội: Đại học quốc gia
Abstract: Những vấn đề chung về khoa học và nghiên cứu khoa học. Lý thuết về phương pháp nghiên cứu khoa học. Nội dung cơ bản của hoạt động nghiên cứu khoa học. Đánh giá các công trình khoa học
Description: 164 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9610
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11. Phuong phap luan nghien cuu khoa hoc.pdf3.52 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.