Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/958
Title: Phóng sự: tính chuyên nghiệp và đạo đức (Sách tham khảo nghiệp vụ)
Authors: M.I. Sostak
Keywords: Phóng sự;Báo chí;Chuyên nghiệp;Đạo đức
Issue Date: 2009
Publisher: Thông tấn
Abstract: Nội dung đề cập đến một thể loại thông dụng, nhạy cảm nhất trong nghề báo: phóng sự. Làm thế nào để nhà báo khi thực hiện phóng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính chuyên nghiệp và đạo đức? Thế nào là tính chuyên nghiệp? Thế nào là đạo đức của người làm phóng sự? Tác giả sẽ trình bày cho bạn đọc những vấn đề này một cách hệ thống, phong phú.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/958
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60.Phóng sự tính chuyên nghiệp và đạo đức.pdf38.36 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.