Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/952
Title: Những vấn đề về văn hóa, báo chí - truyền thông
Authors: Phạm, Ngọc Trung chủ biên
Keywords: Văn hóa;Báo chí;Truyền thông
Issue Date: 2010
Publisher: Lao động
Abstract: Cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1, Những vấn đề về văn hóa; Phần 2, Văn hóa Tây Bắc, Tây Nguyên; Phần 3, Văn hóa và báo chí - truyền thông. Trong cuốn sách bạn đọc tiếp cận với một số vấn đề mới và cách nhìn nhận mới về khoa học dự báo tương lai, về văn hóa học đường, về văn hóa giao thông, về thư pháp Việt Nam và đặc biệt là về nền giáo dục - khoa cử thời Lý - Trần từ góc độ văn hóa - lịch sử; văn hóa Tây Bắc, Tây Nguyên;...
URI: http://hdl.handle.net/123456789/952
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
53.Những vấn đề văn hóa báo chí truyền thông.pdf42.96 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.