Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9314
Title: Vấn đề giáo dục giới tính dành cho thiếu nhi trên kênh VTV7, Đài Truyền hình Việt Nam
Authors: Vũ, Hoàng Nhật Lệ
Advisor: Phạm, Quỳnh Trang
Keywords: Giáo dục giới tính;Thiếu nhi;Đài Truyền hình Việt Nam
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận và thực tiễn, khóa luận nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng, làm rõ những thành công và hạn chế của vấn đề GDGT trong các chương trình dành cho thiếu nhi trên kênh VTV7, Đài Truyền hình Việt Nam. Từ đó, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình về nội dung này trong thời gian sắp tới.
Description: 173tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9314
Appears in Collections:Khóa luận TN Ngành Báo chí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu Hoang Nhat Le.pdf3.33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.