Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9313
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Trí Nhiệm-
dc.contributor.authorNguyễn, Minh Châu-
dc.date.accessioned2022-06-16T09:22:15Z-
dc.date.available2022-06-16T09:22:15Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9313-
dc.description112tr.vi
dc.description.abstractKhóa luận xây dựng khung lý thuyết của vấn đề nghiên cứu bao gồm các khái niệm khoa học liên quan tới đề tài, tiêu chí đánh giá,...; Tìm hiểu, khảo sát, phân tích, đánh giá ưu điểm và hạn chế trong chương trình “Sống khỏe” trên sóng truyền hình của kênh truyền hình Nhân Dân (khảo sát từ tháng 1/1/2019 cho đến tháng 31/12/2019); Làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng tới chất lượng chương trình. Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng chương trình “Sống khỏe”vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectNâng cao chất lượngvi
dc.subjectSống khỏevi
dc.subjectTruyền hình nhân dânvi
dc.titleNâng cao chất lượng chương trình “Sống Khỏe” trên kênh Truyền hình Nhân Dân - Khảo sát chương trình “Sống khỏe” từ ngày 1/1/2019 - 31/12/2019vi
dc.typeGraduation papervi
Appears in Collections:Khóa luận TN Ngành Báo chí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenMinhChau.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.