Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9310
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Như Huế-
dc.contributor.authorĐỗ, Lý Tấn Phúc-
dc.date.accessioned2022-06-16T09:09:32Z-
dc.date.available2022-06-16T09:09:32Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9310-
dc.description104tr.vi
dc.description.abstractKhóa luận làm rõ khái niệm lý luận chung về: tồn tại xã hội,ý thức xã hội và đời sống văn hóa; Tìm hiểu văn hóa trong đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người Khmer tỉnh Sóc Trăng; Đánh giá những giá trị văn hóa trong đời sống của người Khmer tỉnh Sóc Trăng; Chỉ ra một số vấn đề đặt ra ảnh hưởng đến đời sống văn hóa và giải pháp để tiếp tục giữ gìn, phát huy giá trị đời sống văn hóa của người Khmer Sóc Trăng.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectĐời sống văn hóavi
dc.subjectNgười Khmervi
dc.subjectÝ thức xã hộivi
dc.subjectTồn tại xã hộivi
dc.subjectSóc Trăngvi
dc.titleĐời sống văn hóa của người Khmer ở tỉnh Sóc Trăng dưới góc nhìn của mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hộivi
dc.typeGraduation papervi
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Triết học Mác-Lênin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Ly Tan Phuc.pdf1.81 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.