Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9309
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Thị Thu Quyên-
dc.contributor.authorNguyễn, Vân Anh-
dc.date.accessioned2022-06-16T09:04:19Z-
dc.date.available2022-06-16T09:04:19Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9309-
dc.description82tr.vi
dc.description.abstractKhóa luận làm rõ một số vấn đề lý luận của quản lý xã hội về phòng, chống TNMT; Đánh giá thực trạng quản lý xã hội về phòng, chống TNMT ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh hiện nay; Chỉ ra phương hướng và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý xã hội về phòng, chống TNMT ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectQuản lí xã hộivi
dc.subjectPhòng chống tệ nạn xã hộivi
dc.subjectMa túyvi
dc.subjectBắc Ninhvi
dc.titleQuản lý xã hội về phòng, chống tệ nạn ma túy ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh hiện nayvi
dc.typeGraduation papervi
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Anh.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.