Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9289
Title: Thông tin về động vật hoang dã trên báo mạng điện tử hiện nay (khảo sát gồm Reuters, Fox News, Lao Động Online, Zing.vn năm 2019)
Authors: Vũ, Ngọc Huyền Chi
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Động vật hoang dã;Báo mạng điện tử
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài như các khái niệm cơ bản, vai trò của báo mạng điện tử trong thông tin về động vât hoang dã, tiêu chí đánh giá chất lượng thông tin về ĐVHD trên báo mạng điện tử, ưu điểm và hạn chế của báo mạng điện từ khi thông tin về động vật hoang dã; Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng thông tin về ĐVHD trên báo mạng điện tử trên 4 tờ báo khảo sát gồm Reuters, Fox News, Lao Động Online, Zing.vn; Để xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiểu biết, kiến thức, tầm
Description: 240tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9289
Appears in Collections:Khóa luận TN Ngành Báo chí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VuNgocHuyenChi.pdf4.8 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.