Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9288
Title: Thực trạng tin tức về vấn đề Biến đổi khí hậu trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay (Khảo sát báo mạng điện tử VnExpress, Dân Trí, Vietnamnet từ 1/4/2019 đến 30/4/2020)
Authors: Trần, Thị Thùy
Advisor: Đinh, Hồng Anh
Keywords: Tin tức;Biến đổi khí hậu;Báo mạng điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận làm rõ các khái niệm, quan điểm, lý thuyết về BĐKH và vai trò của báo chí về vấn đề này; Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng thông tin về BĐKH trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay; Đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao vai trò của BMĐT về thông tin BĐKH ở nước ta hiện nay.
Description: 169tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9288
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Báo mạng điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Thuy.pdf2.76 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.