Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9281
Title: Thực trạng tin tức về vấn đề buôn bán trái pháp luật ĐVHD trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay (Khảo sát Báo Lao động điện tử, Báo Tuổi trẻ Online, Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường từ tháng 01/2019 đến hết tháng 04/2020)
Authors: Nguyễn, Thị Hồng
Advisor: Đinh, Hồng Anh
Keywords: Buôn bán trái phép;Động vật hoang dã;Báo mạng điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở những hệ thống lý thuyết, văn bằng pháp luật liên quan đến đề tài để khảo sát và nghiên cứu thực trạng tin tức về vấn đề buôn bán trái pháp luật ĐVHD trên ba trang báo mạng điện tử. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, các vấn đề còn tồn đọng và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền và chất lượng tin tức về vấn đề này trên báo mạng điện tử của Việt Nam hiện nay.
Description: 231tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9281
Appears in Collections:Khóa luận TN Ngành Báo chí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHong.pdf3.87 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.