Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9275
Title: Nhận thức của sinh viên báo chí về Fake News
Authors: Lê, Thị Hiền
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Sinh viên;Báo chí;Fake News
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khóa luận hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài như: khái niệm cơ bản; vai trò của sinh viên báo chí trong cuộc chiến với Fake News; lịch sử ra đời, phân loại và cách nhận diện Fake News; thực trạng của Fake News trên truyền thông đa phương tiện hiện nay; Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng nhận thức của sinh viên báo chí về Fake News qua khảo sát sinh viên báo chí của 5 trường đại học đào tạo báo chí: Đại học Huế; Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội); Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại học Văn Hóa và Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên báo chí về Fake News trong thời gian tới.
Description: 168tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9275
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Báo mạng điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiHien.pdf5.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.