Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/925
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐỗ, Chí Nghĩa-
dc.date.accessioned2015-01-22T09:47:37Z-
dc.date.available2015-01-22T09:47:37Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/925-
dc.description.abstractCuốn sách đã khảo sát và nghiên cứu có tính hệ thống cả về lý luận và thực tiễn vai trò định hướng dư luận xã hội của báo chí; góp phần làm sáng tỏ vai trò xã hội của báo chí trong công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; tiến hành khảo sát khả năng, mức độ tác động của báo chí vào dư luận xã hội; đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác định hướng dư luận xã hội...vi
dc.language.isovivi
dc.publisherChính trị quốc gia - Sự thậtvi
dc.subjectBáo chívi
dc.subjectVai tròvi
dc.subjectĐịnh hướngvi
dc.subjectDư luận xã hộivi
dc.titleVai trò của báo chí trong định hướng dư luận xã hộivi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Báo chí cách mạng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38.Vai trò của báo chí trong định hướng DLXH.pdf28.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.