Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9237
Title: Thực trạng phát triển của các kênh truyền hình trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay” (Khảo sát trên các kênh Truyền hình Nhân dân và Truyền hình Lao động từ tháng 08/2017 đến tháng 02/2018)
Authors: Đào, Thị Phương
Advisor: Trương, Thị Hoài Trâm
Keywords: Kênh truyền hình;Báo mạng điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Dựa trên những khảo sát, nghiên cứu, khóa luận phân tích những ưu điểm, hạn chế, xu hướng phát triển của hình thức kênh truyền hình trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay. Từ đó đưa ra những đánh giá cũng như giải pháp để phát triển kênh truyền hình trên báo mạng điện tử trong xu thế truyền thông hội tụ hiện nay.
Description: 123tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9237
Appears in Collections:Khóa luận TN Ngành Báo chí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Đào Thị Phương.pdf2.99 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.