Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9235
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Trường Giang-
dc.contributor.authorBùi, Vân Anh-
dc.date.accessioned2022-06-06T08:50:22Z-
dc.date.available2022-06-06T08:50:22Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9235-
dc.description245tr.vi
dc.description.abstractKhóa luận hệ thống hóa các vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu: giải thích khái niệm, lý luận về MXH, quản lý, quản lý MXH... ; Khảo sát, phân tích và đánh giá về thực trạng quản lý MXH tại Việt Nam, chỉ ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; Chỉ ra những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý MXH tại Việt Nam và đề xuất một số các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý MXH tại Việt Nam trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectQuản lívi
dc.subjectMạng xã hộivi
dc.subjectBáo chívi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleQuản lý mạng xã hội tại Việt Nam hiện nay dưới góc nhìn báo chí họcvi
dc.typeGraduation papervi
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Báo chí đa phương tiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bùi Vân Anh.pdf3.28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.