Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9225
Title: Chương trình phát thanh Sóng trẻ, phát sóng ngày 05/04/2020 trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chủ đề: "Vấn nạn tin giả trong thời đại công nghệ số"
Authors: Tạ, Minh Phương
Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng
Keywords: Báo cáo tác phẩm tốt nghiệp;Tin giả;Công nghệ số
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Chương trình gồm có 7 phần: Phần 1: Nhạc hiệu chương trình + Lời xướng; Phần 2: Lời dẫn mở đầu; Phần 3: Bản tin Sóng trẻ; Phần 4: Diễn đàn Sóng trẻ; Phần 5: Quà tặng âm nhạc; Phần 6: Lăng kính sinh viên; Phần 7: Lời chào kết.
Description: 56tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9225
Appears in Collections:BCTN chuyên ngành Phát thanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ta Minh Phuong-PTK36.pdf1.42 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.