Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9223
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Thu-
dc.contributor.authorHoàng, Thị Huyền-
dc.date.accessioned2022-06-06T07:26:17Z-
dc.date.available2022-06-06T07:26:17Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9223-
dc.description78tr.vi
dc.description.abstractChương trình gồm có 7 phần mục với những nội dung rõ ràng như sau: Phần 1: Nhạc hiệu chương trình: Lời giới thiệu; Phần 2: Lời dẫn mở đầu; Phần 3: Bản tin Sóng trẻ; Phần 4: Diễn đàn Sóng trẻ; Phần 5: Quà tặng âm nhạc; Phần 6: Lăng kính sinh viên; Phần 7: Chào kết thúcvi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectCông tác ứng phóvi
dc.subjectDịch bênhvi
dc.subjectGiảng đườngvi
dc.titleChương trình Phát thanh Sóng trẻ, phát sóng ngày 01/03/2020 Trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chủ đề: Công tác ứng phó với dịch bệnh tại các giảng đườngvi
dc.typeGraduation papervi
Appears in Collections:BCTN chuyên ngành Phát thanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang Thi Huyen.pdf3.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.