Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9223
Title: Chương trình Phát thanh Sóng trẻ, phát sóng ngày 01/03/2020 Trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chủ đề: Công tác ứng phó với dịch bệnh tại các giảng đường
Authors: Hoàng, Thị Huyền
Advisor: Nguyễn, Thị Thu
Keywords: Công tác ứng phó;Dịch bênh;Giảng đường
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Chương trình gồm có 7 phần mục với những nội dung rõ ràng như sau: Phần 1: Nhạc hiệu chương trình: Lời giới thiệu; Phần 2: Lời dẫn mở đầu; Phần 3: Bản tin Sóng trẻ; Phần 4: Diễn đàn Sóng trẻ; Phần 5: Quà tặng âm nhạc; Phần 6: Lăng kính sinh viên; Phần 7: Chào kết thúc
Description: 78tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9223
Appears in Collections:BCTN chuyên ngành Phát thanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang Thi Huyen.pdf3.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.