Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9195
Title: Hoạt động xử lý ý kiến phản hồi và bình luận của độc giả trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Hoàng Hương
Advisor: Trương, Thị Hoài Trâm
Keywords: Ý kiến phản hồi;Bình luận;Độc giả;Báo mạng điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nghiên cứu tài liệu, hệ thống hóa những lý thuyết liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu; Phân tích vai trò của ý kiến bình luận và phản hồi của độc giả cũng như việc xử lý phản hồi của tòa soạn; Khảo sát hai tờ báo Zing.vn và VnExpress; Đánh giá những ưu điểm, hạn chế của công tác xử lý phản hồi; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác xử lý.
Description: 102tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9195
Appears in Collections:Khóa luận TN Ngành Báo chí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Hoang Huong.pdf2.47 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.