Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9193
Title: Chương trình phát thanh Sóng trẻ, phát sóng ngày 10/03/2019, Trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Authors: Lê, Quỳnh Anh
Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng
Keywords: Chương trình phát thanh;Sóng trẻ;Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Chương trình gồm có mục chính với nội dung lần lượt: Phần 1: Bản tin Sóng trẻ (Thời lượng: 5 phút); Phần 2: Diễn đàn Sóng trẻ (Thời lượng: 10 phút); Phần 3: Quà tặng âm nhạc (Thời lượng: 5 phút); Phần 4: Lăng kính sinh viên (Thời lượng: 5 phút)
Description: 88tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9193
Appears in Collections:BCTN chuyên ngành Đa phương tiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Quynh Anh.pdf946.69 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.