Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9180
Title: Chương trình phát thanh Sóng trẻ, phát sóng ngày 07/05/2018 Trên sóng FM của Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chủ đề: “Hợp pháp hóa quyền chuyển đổi giới tính và những triển vọng pháp lí tại Việt Nam”
Authors: Lê, Tiến Dũng
Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng
Keywords: Chương trình phát thanh;Sóng trẻ;Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;Chuyển đổi giới;Pháp lí;Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nội dung có chủ đề: “Hợp pháp hóa quyền chuyển đổi giới tính và những triển vọng pháp lí tại Việt Nam”. Toàn bộ chương trình có 6 phần tất cả: Phần 1: Nhạc hiệu chương trình + Lời giới thiệu; Phần 2: Bản tin Sóng trẻ; Phần 3: Diễn đàn Sóng trẻ với chủ đề “Hợp pháp hóa quyền chuyển đổi giới tính và những triển vọng pháp lí tại Việt Nam”; Phần 4: Quà tặng âm nhạc; Phần 5: Lăng kính sinh viên; Phần 6: Chào kết thúc.
Description: 99tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9180
Appears in Collections:BCTN chuyên ngành Đa phương tiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Tien Dung.pdf2.3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.