Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/918
Title: Nhà báo với trẻ em - kiến thức và kỹ năng (Sách chuyên khảo)
Authors: Nguyễn, Ngọc Oanh
Keywords: Nhà báo;Trẻ em;Báo chí
Issue Date: 2014
Publisher: Thông tấn
Abstract: Cuốn sách nghiên cứu về những thách thức đặt ra đối với người làm báo về trẻ em. Đó là những kiến thức và kỹ năng báo chí về trẻ em bao gồm: quy trình tác nghiệp, kỹ năng báo chí ảnh hưởng đến chất lượng tác phẩm, sản phẩm báo chí về trẻ em, cũng như hiệu quả tác động đến công chúng; kỹ năng làm báo và quy trình làm báo cho trẻ em...
URI: http://hdl.handle.net/123456789/918
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30. Nhà báo với trẻ em.pdf37.82 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.