Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/917
Title: Chuông làng báo
Authors: Nam Sơn Ký Giả
Keywords: Báo chí;Bài viết;Tiểu phẩm
Issue Date: 2014
Publisher: Văn học
Abstract: Cuốn sách tập hợp 108 bài viết - tiểu phẩm đề cập các vấn đề báo chí. Những bài viết thể hiện sự đồng tình, ủng hộ, khen ngợi những nhà báo tài năng, trung thực, dũng cảm, say mê nghề nghiệp, cống hiến hết mình cho nghề. Những bài viết phê phán những hành vi, cách ứng xử không đúng đắn, những sai lầm không đáng có của người làm báo; đề cập những sự kiện thời sự nóng hổi, những vấn đề xã hội đang được nhiều quan tâm,...
URI: http://hdl.handle.net/123456789/917
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29. Chuông làng báo.pdf29.28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.