Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/916
Title: Lý lẽ từ cuộc sống
Authors: Đỗ, Chí Nghĩa
Keywords: Báo chí;Phóng sự;Bình luận;Bài viết
Issue Date: 2011
Publisher: Thông tin và Truyền thông
Abstract: Với khoảng 80 bài viết, phần lớn là những bài bình luận ngắn có phong cách riêng, hóm hỉnh và cuốn hút người đọc. Những bài viết đề cập đến các vấn đề nóng hổi của xã hội từ lĩnh vực giáo dục đến các vấn đề thời sự của xã hội mà ở đó, giá trị của pháp luật, của lẽ phải, của tri thức và tính nhân văn được đặt lên hàng đầu...
URI: http://hdl.handle.net/123456789/916
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27.Lý lẽ từ cuộc sống.pdf25 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.