Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/913
Title: Pháp luật các triều đại Việt Nam và các nước
Authors: Cao, Văn Liên
Keywords: Pháp luật;Triều đại;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: Thanh niên
Abstract: Cuốn sách bao gồm 3 phần: Phần 1: Những phạm trù, khái niệm pháp luật chung nhất nhằm tạo cho bạn đọc chìa khóa để tìm hiểu lịch sử pháp luật thế giới và Việt Nam; Phần 2: Pháp luật thế giới Cổ, Trung, Đại; Phần 3: Pháp luật Việt Nam qua các triều đại. Cung cấp cho bạn đọc sự ra đời, những thành tựu, nội dung của pháp luật Việt Nam từ thời Hùng Vương cho đến hơn 50 năm đầu của vương triều Nguyễn với cột mốc niên đại là 1858, năm Việt Nam kết thúc xã hội phong kiến độc lập, bước sang xã hội thuộc địa nửa phong kiến bởi cuộc xâm lược và đô hộ của thực dân Pháp.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/913
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.Pháp luật các triều đại VN và các nước.pdf27.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.