DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >

Lịch sử : [50]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Cơ sở khảo cổ học
     P.I. Bô-Ri-XCốp-Xki (H : Giáo dục,574 tr, 1961)

 DSpace Khu vực học và nhập môn Việt Nam học
     Trần, Lê Bảo (H.: Giáo dục Việt Nam, 312 tr, 2011)

 DSpace Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2000
     (H.: Khoa học Xã hội, 794 tr, 2001)

 DSpace Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa phương Tây trước chủ nghĩa Mác
     TS.Trần Hùng (H. : Chính trị Quốc gia, 517 tr, 2006)

 DSpace Lịch sử triết học
     GS.TS Nguyễn Hữu Vui (H. : Chính trị quốc gia, 646 tr, 2002)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com